• 100% Biztonságos vásárlás
  • Originál termékek
  • Pénzvisszafizetési garancia
  • Szállítás 5 nap alatt
0
0,00 Ft‎
Kosaram
Ügyfélszolgálat
info@tvtermek.hu


Általános üzleti feltételek 


 Ajánlattevő: 

Chaux Group (Prága Zbraslavská 12/11, 159 00 Prága V)
A szerződés az ügyfél és a Chaux Group (CZ-Zbraslavská 12/11, 159 00 Prága) között jött létre.
E-mail:  info@tvtermek.hu
Cégjegyzékszám: 090 56 416

A vásárlástól való elállás 14 munkanapon belül a kézhezvételétől számítva:

Ha a termék bármilyen okból nem felel meg, jogában áll elállni a szerződéstől, és visszaküldeni nekünk az árut 14 munkanapon belül a kézhezvételtől számítva, kivéve, ha az adott termékre nem lesz ebben az időben a felmondási idő az eladó oldaláról meghosszabbítva.

 A szerződés felmondása esetén az áru nem mutathat  károsodásra vagy minőségromlásra utaló jelet, és eredeti, sértetlen csomagolásban, teljes tartozékkal kell hogy visszaszállítva legyen. Ha a termék a felhasználás során sérültté vagy értékcsökkentté vált- az elállási jog hatályát veszti.

 

 A fogyasztó felelős az áru bármiféle értékének csökkenéséért .

Tisztítatlan, vagy más módon szennyezett árut, és amely nem felel meg a higiéniai előírásoknak, az eladó nem köteles elfogadni!

A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaküldött áru a vevő által lesz sérült, kopott, részben elhasználódott, az eladó jogosult a vásárlótól kártérítést igényelni. A kártérítést az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevőtől követelt visszatérítési vételárból. 

Szállítmányok visszaküldését utánvétel formájában nem fogadjuk el.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a terméket sértetlen állapotban küldjék vissza, eredeti mennyiségben és eredeti csomagolásban. Ugyanakkor Kérjük Önöket, hogy mellékeljenek egy példányt a számláról, vagy legalább a számla számát, az Ön nevét és címét. Azt is értékelnénk, ha megírnák, mi az oka a termék visszaküldésének (ami magában nem feltétele a pénzvisszatérítésnek).

 A fenti feltételek betartását követően a pénzt a termékért visszatérítjük a bankszámlájára – ezért is fontos, hogy mellékelje a bankszámlaszámát is.

A e-mailbe, vagy a postai küldeménybe  kérjük feltüntetni  a számla számát, a címzett nevét és a bankszámlaszámot.

 A vevő által visszaküldött termék kézhez vételétől számított tizenöt (15) napon belül  az eladó jogosult felülvizsgálni a visszaküldött terméket, elsősorban annak megállapítása céljából, hogy a visszaküldött áru nem sérült, kopott vagy részben elhasználódott.

A szerződés visszalépése esetén a fenti cikk alapján visszatérítjük a vételárat a visszaküldött termék felülvizsgálatától számított tíz (10) napon belül, de legkésőbb az adásvételi szerződés elállásától számított harminc (30) napon belül, banki átutalással az Ön által megadott bankszámlaszámra.

Ha az áruval együtt ajándék is volt küldve,  a vevő és az eladó között kötött ajándékozási szerződés értelmében, ha szerződéstél való elállás történik a felhasználó részéről, az ajándékozási szerződés érvényességét veszíti, és a vevő köteles az árut az ajándékkal együtt az eladónak visszaküldeni .

Figyelem! Nem lehetséges a szerződéstől való elállás és az áru visszaküldése, ha az áru kimondottan egy vagy több fogyasztó részére lett előállítva; ha az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amire jellemző, hogy nem lehet visszaküldeni; áruk, amelyeket  romlandóak vagy hang- vagy képfelvételek, amelyeket a fogyasztó kicsomagolt. (Példa: CD, fogyasztói gélek ...)

 

A szerződés tárgya

Chaux Group által forgalmazott termék adás-vétele, távollévők között kötött szerződés alapján. A Chaux Group a megrendelés regisztrálása után kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut utánvétes fizetés ellenében.

Amennyiben a Chaux Group a megrendelés regisztrálása után jut tudomására, hogy hiba történt az ajánlattételkor, bármely termék árával, szállíthatóságával kapcsolatban, a társaság haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a hibával kapcsolatban.

Az ügyfél ezután a megváltozott feltételek mellett megerősítheti vételi szándékát, illetve elállhat az adás-vételtől. Egyéb esetben a Chaux Group jogosult elállni a szerződéstől.

 

Szerződéskötés

A felkínált termék szállításáról szóló szerződés a Chaux Group  tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy a Chaux Group a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozzon. A Chaux Group az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról internetes megrendelés esetén az ügyfél által megadott e-mail címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti.

A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és az utánvételes összeg kifizetésének tényével jön létre.

Az ügyfél az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül (szombat nem számít munkanapnak) indoklás nélkül visszaküldheti (visszapostázási cím):

Packeta Kft

Chaux Group 

1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11

Levelezési cím: Packeta Kft, 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11

 

vagy

 

ingyenes https://www.packeta.hu/atvevohelyek


A szerződés tárgyát képező árut (indoklás nélküli elállás joga) ajánlott csomagként a Chaux Group cimére, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: feltétel, hogy az áru ne legyen sérült, vagy láthatóan használt (a kipróbáláson túl a láthatóan több órán keresztül használt, karcos, szennyezett áru visszavásárlására nincs lehetőség.), amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kár mértékének megfelelően, cégünk értékcsökkenést alkalmaz, amelyről az alkalmazást követően tájékoztatást küld, továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen. Kivételt képeznek a használat során elfogyó termékek, azokra csak bontatlan csomag esetén tudjuk a pénzvisszafizetést biztosítani. Az elállási határidő, áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése egy a vételár visszatérítési igényt kifejező rövid kísérőlevéllel.

A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, a Chaux Group a már kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.


Ár

Az ügyfél a termék Chaux Group által közölt árát (ellenértékét) kizárólag forintban fizetheti meg. Fizetni postai utánvétellel lehet. Visszaküldés esetén a Chaux Group kizárólag a termék árát téríti vissza. (Hibás szállítás ezalól természetesen kivételt képez.). A megrendelés időpontjában az Internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az Általános Forgalmi Adót.

 

Szavatosság, jótállás

A Chaux Group garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a társaság ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatára való alkalmasságot csökkentik, vagy kizárják.

Hiányos szállítás esetén az ügyfél jelzése alapján – a Chaux Group haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben a Chaux Group jogában áll a hiányos dolgot megjavítani, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Ha a javítás ismételten sikertelen marad, és ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni.

A Chaux Group azokért a megígért tulajdonságokért felel, amelyet a honlapon külön biztosítottnak, vagy garantáltnak tüntetett fel (pl. az ott szereplő termék színét a Chaux Group (nem garantálja). Olyan hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, amelyek az ügyfél általi nem szakszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza, illetve a felelősség nem terjed ki a kopó alkatrészekre sem.

Minden termékre 2 év jotállási idő jár, amely idő alatt a vevő a termék kicserélésére jogosult.

Jogszabály által meghatározott esetekben a Chaux Group a műszaki termék mellé jótállási jegyet /a termékhez kapcsolt számla is jótállási jegyként szolgál/ állít ki. Az ügyfél a jótállási jegyből /számlából/ eredő igényeit a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel érvényesítheti. A jótállási idő a jótállási jegyen szerepel. Garanciális javítás vagy csere igény esetén bővebb tájékoztatásért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@tvtermek.hu e-mail címen.

 

Alkalmazott vonatkozó jogszabályok

A Chaux Group és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendelet, valamint jótállásos termékek esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm.r. rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Honlap

1. Cégadatok
Cégnév:
Chaux Group 

Székhely: Zbraslavská 12/11, 159 00 Prága V, Csehország

Cégjegyzékszám: 090 56 416


2. Általános rendelkezések
A weboldalra történő belépés és a weboldal használata
 kizárólag az alábbi kikötések és feltételek, továbbá a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályainak betartásával lehetséges.


3. A honlap tartalma
A weboldalon található információk csupán tájékoztató jellegűek.
 A Chaux Group felhívja a figyelmet arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást végezhet a honlapján (www.tvtermek.hu).


4. Adatvédelem
Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartjuk a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit. A vásárló adatai csak az üzleti jogviszony során lesznek felhasználva, és nem lesznek átadva harmadik személynek (kivéve az áru szállítását biztosító személyeket).

//